Školský systém vo Veľkej Británii

Plagát pre školský systém vo Velkej Británii - zástava, Londýn a knihy

Systém vzdelávania vo Veľkej Británii

Britský systém vzdelávania je považovaný za špičku a niektoré z jeho inštitúcií si po niekoľkých desaťročiach držia svoje miesto na výslní medzi svetovými elitnými univerzitami.

V Spojenom kráľovstve je bezplatná a povinná pre všetky deti vo veku medzi 5 a 16 rokmi (v Severnom Írsku od 4 do 16 rokov). Vzdelávacie sústavy sa v Anglicku, Škótsku, Walese a Severnom Írsku navzájom líšia. V Spojenom kráľovstve je vzdelávanie na štátnych školách bezplatné, ale rodičia musia deťom kúpiť školské uniformy a odev na športovanie. Osobitne sa dopláca na hodiny hudby a školské výlety.

Britský vzdelávací systém sa delí na štyri stupne vzdelávania:

  1. Škôlka (Early years education)

V niektorých kútoch krajiny sa ponúkajú aj bezplatné materské školy pre deti staršie ako 3 roky. Školy sú zvyčajne zmiešané pre chlapcov aj dievčatá a zvyčajne sú blízko pri mieste bydliska detí. Deti sú radi v tej istej skupine a s tým istým učiteľom celý deň. Školy nabádajú rodičov v pomoci svojim deťom pri učení a hlavne s čítaním a písaním.

  1. Základný stupeň (Primary education), od 5 do 11 rokov dieťaťa

Primary school býva často rozdelená na „infant school” (pre deti vo veku 5-7 rokov) a „junior school” (pre deti vo veku 7-11 rokov). Žiaci v primary school sú nazývaní „pupils”.

  1. Druhý stupeň (Secondary education), študenti od 11 do 16 rokov

Keď deti dovŕšia vek 11 rokov (v Škótsku 12 rokov), idú na strednú školu. Zvyčajne by to mohla byť škola, ktorá je najbližšie k ich bydlisku, ale rodičia v Anglicku a Walese môžu uprednostniť inú školu. V niektorých oblastiach môže byť ťažké dostať miesto v preferovanej škole a rodičia často posielajú žiadosti do viacerých škôl, aby svojim deťom nejaké miesto predsa len zaistili. V Severnom Írsku si viaceré školy vyberajú svojich budúcich žiakov prostredníctvom testu, ktorý sa píše vo veku 11 rokov.

Stredné školy sú väčšie ako základné. Väčšina z nich je pre obe pohlavia, niekde však jestvujú aj školy osobitne pre chlapcov a pre dievčatá.

Zaujala Vás možnosť štúdia v zahraničí? Neváhajte nás kontaktovať!

ZÍSKAJ VIAC INFO
  1. Advanced level programme, 16-18 rokov (A-levels = skúška na úrovni našej maturity)

Vo veku 16 rokov môžu žiaci buď školskú dochádzku ukončiť alebo ostať v škole ďalej a ukončiť ju skúškou „A“ (v Škótsku „vyšším stupňom“) ako prípravu na univerzitné štúdium. Niektorí mladí ľudia volia návštevu vyššej strednej školy pre ďalšie vzdelávanie (FE), aby si opravili zámky zo skúšok, alebo aby získali ďalšie schopnosti pre svoje budúce povolanie. Mnohé kurzy sú bezplatné až do veku 19 rokov.

  1. Vzdelanie dospelých/pokračovacie školy (further education-FE), sa ďalej delí na

a) všeobecné (general)

b) odborné (vocational training)

c) technické (technical)

Pokračovacie školy sú nepovinné, poskytujú stredný stupeň vzdelávania a skladá sa z dvojročného kurzu “mierne pokročilý” so skúškou „Advanced Subsidiary“ (AS) a následne rovnako dvojročného “pokročilého” so skúškou „Advanced Level“ (A2). Absolventi tak získavajú súhrnný diplom odpovedajúci maturite („GCE A level“).

  1. Vyšší stupeň (higher education-HE)

Dnes univerzitu navštevuje viac študentov ako v minulosti. Mnohí prichádzajú po ukončení stupňa A (či “vyššieho” v Škótsku) ako 18-roční, ale tiež je možné začať univerzitné štúdium neskôr. Univerzity vo Veľkej Británii nie sú súčasťou štátneho vzdelávacieho systému.

Bakalárske štúdium (Anglicko, Wales, Severné Írsko)

Vládna agentúra University and College Admissions Service (UCAS) je zodpovedná za koordinovanie prihlášok pre všetky univerzity. Študenti si môžu na svojej UCAS prihláške vybrať 5 rôznych univerzít. Široký výber bakalárskych programov umožňuje získanie znalostí a zručnosti pre široký rad zamestnaní, prípadne slúži ako základ ďalšieho štúdia.

Bakalárske štúdium (Škótsko)

Univerzity v Škótsku poskytujú široký výber bakalárskych programov, ktoré sa zameriavajú na viac predmetov z najrôznejších odvetví; špecializáciu si potom študenti volia až v 3. ročníku.

Magisterské štúdium

Magisterské štúdium vo Veľkej Británii môže byť zamerané na prácu vo výskume, študijnú práci či kombináciu oboch. Študijný program je zameraný na prípravu k vykonávaniu určitej profesii alebo vedie k získaniu doktorandského titulu.

Zaujala Vás možnosť štúdia v zahraničí? Neváhajte nás kontaktovať!

ZÍSKAJ VIAC INFO