V Európe na vás čaká viac ako 50 univerzít!

Chcem vedieť viac!

Štúdium v Dánsku so StudyPlanet

V Dánsku sa študuje podľa anglosaského modelu, kde študenti získavajú bakalársky titul (BA) po 3 až 3,5 roku. Následne môžu pokračovať na dvojročné magisterské štúdium, kde získajú titul (MA/Msc).

Bakalársky titul je možné získať kombináciou štúdia 2-ročného AP Degree (Academic Profession Degree) a 1,5 ročným Top Up Degree.

V Dánsku je možnosť ísť aj 3 ročného doktorandského štúdia s titulom Ph.D.

Dánske vysoké školy fungujú na princípe kreditového systému ECTS, takže si môžete prispôsobiť štúdium svojim potrebám a záujmom. Tento systém uľahčuje presun medzi vzdelávacími inštitúciami s podobným zameraním.

Tento študijný program je pre vás, ak si hľadáte zamestnanie v oblasti obchodu a priemyslu. Kombináciou teórie a praxe, AP študijné programy sú vyvíjané v úzkej spolupráci so zástupcami týchto profesionálnych oblastí. Tým je zaistené, že získané zručnosti budete mať rovnako aktuálne a pokročilé ako je to len možné.

Naučíte sa identifikovať, vyberať a analyzovať dáta a informácie z najrôznejších zdrojov. Okrem toho, že sa zúčastňujú prednášok, AP študenti často vykonávajú projektové práce v malých či väčších skupinách. Počas štúdia absolvujete povinné pracovné stáže v dánskych alebo zahraničných spoločnostiach – to vám dáva možnosť uplatniť svoje zručnosti a vedomosti v praxi.

Program AP zvyčajne trvá dva roky, pričom každý rok je rozdelený do dvoch semestrov. Sú ponúkané v Dánskej Obchodnej Akadémií (“Erhvervsakademier”). Tie možno nájsť po celom Dánsku.

Dánske Obchodné Akadémie ponúkajú špecializovanú sadu programov a bývajú menšie ako univerzity. Niektoré príklady AP programov vyučovaných v angličtine sú: komunikácia, počítačové vedy, dizajn a technológie, manažment cestovného ruchu, marketing manažment a multimediálny dizajn.

V niektorých programoch majú študenti možnosť pokračovať vo svojom AP Degree na bakalárskej úrovni formou Top-up štúdia. Top-up štúdium je približne 1,5 ročné (90 ECTS) a zvyčajne súvisí s tým AP Degree, ktorý študent dokončil. Na konci Top-up štúdia je udelený Proffesional Bachelor Degree.

Existujú dva druhy bakalárskych stupňov ponúkané v Dánsku: Professional Bachelor’s degree a University Bachelor’s degree.

Professional Bachelor’s degree vás kvalifikuje zamestnať sa v konkrétnej profesii. Je udeľovaný za tri až štyri a pol roka štúdia. Okrem navštevovania prednášok, sa študenti zúčastňujú seminárov, projektových prác a skupinových aktivít. Teoretický základ je tiež aplikovaný prakticky prostredníctvom pracovných stáží.

Ak chcete úspešne dokončiť program, na konci štúdia musíte predložiť záverečný projekt. Professional Bachelor’s Degree sú ponúkané na takzvaných University Colleges. (“Professionshøjskoler”). Tieto inštitúcie majú silné väzby na podniky a univerzity, ako aj na ďalšie výskumné inštitúcie v rámci svojho regiónu.

S veľkým výberom odborov vrátane strojárstva, IT manažmentu, ošetrovateľstva, zdravia a výživy, učiteľstva, žurnalistiky a sociálneho vzdelávania vám tieto University Colleges ponúkajú jedinečnúpríležitosť absolvovať vzdelávací program, ktorý je orientovaný na vašu budúcu kariéru. Väčšina programov umožňuje prístup k ďalšiemu štúdiu na postgraduálnej úrovni.

University Bachelor’s degree je udeľovaný po dokončení trojročného bakalárskeho programu, bežne vykonávaného v rámci jednej alebo dvoch tematických oblastí. Výučba prebieha na tradičnej univerzite na základe výskumu. Poskytuje študentom široké akademické základy ako aj odborné znalosti. Ku koncu programu, sú študenti povinní predložiť záverečný projekt. University Bachelor’s degree vás oprávňuje buď vstúpiť na trh práce alebo pokračovať postgraduálne štúdium.

Magisterské štúdium je pokročilý kurz zameraný na výskum, ktorý trvá dva roky. To vám dá výnimočné teoretické znalosti v kombinácii so schopnosťou ich uplatniť v praxi. To zahŕňa finálnu prácu (zvyčajne 30 až 60 ECTS kreditov), alebo v niektorých predmetoch, praktickejšie projekty. Školy ponúkajú širokú škálu interdisciplinárnych programov, ktoré boli vyvinuté s cieľom vyhovieť potrebám globalizovanej spoločnosti, založenej na vedomostiach. Po dokončení programu, budete môcť vstúpiť na trh práce alebo vykonávať ďalšie štúdie (napríklad PhD).

Základné informácie o Dánsku
Úradný jazyk: dánčina
Ubytovanie: internát, ubytovňa, podnájom
Peňažná mena: Dánska koruna (DKK)

EUR 1 = 7,47 DKK

Druhy štúdia: univerzitné
Priemerné mesačné náklady: 400 € až 880 €

FUN FACT

Dánsko vyhralo viackrát anketu o najšťastnejšiu krajinu na svete

Zaujímavé fakty

  • Dánsko má 443 pomenovaných ostrovov a z toho je 76 obývaných
  • Vlajka Dánska, Dannebrog, je najstaršia štátna vlajka na svete. Používa sa od roku 1219.
  • Organizácia World Audit zaradila Dánsko ako najdemokratickejšiu a najmenej korumpovanú krajinu na svete. Druhé miesto jej patrilo v kategórii Sloboda Tlače.
  • Dáni milujú zábavu. Nachádza sa tu vyše 80 000 podnikov kde sa ľudia môžu socializovať a 90% Dánov je členom niektorého z nich.
  • Dánska kráľovská rodina je najstaršia Európska monarchia
  • Dánsko má najvyššiu zamestnanosť v Európe – okolo 75%
  • V roku 2014, 2015 a 2016 The World Bank zaradilo Dánsko na prvé miesto v Európe ako krajinu, kde sa dá najjednoduchšie podnikať a v rámci celesvetového rankingu ju zaradilo na 3. miesto hneď za Singapurom a Novým Zélandom.
  • Známa svetová značka Lego a spisovateľ Hans Christian Andersen pochádzajú z Dánska

Neváhajte využiť skvelú možnosť zvýšenia svojho vzdelania!

ZÍSKAJ VIAC INFO

Mestá

Kodan

Naši spokojní študenti v Dánsku

Som nadšený z podmienok štúdia v Dánsku. Doslova to predčilo moje už aj tak vysoké očakávania. Na škole je veľmi veľa zahraničných študentov takže môžem spoznať aj iné kultúry. Študujem MBA a verím že po jej skončení si nájdem dobrú prácu.

Vlado, Kodaň

Najobľúbenejšie univerzity

Informácie o štúdiu v Dánsku

Zaujala Vás možnosť štúdia v Dánsku?

Kontaktujte nás!