Vyspelá krajina, kvalitný vzdelávací systém s ponukou bezplatného štúdia, atraktívne prostredie Škandinávie a množstvo benefitov. Dánsko je pre zahraničných študentov krajinou otvorených možností a zdrojom nezanedbateľných skúseností.

S praxou na pracovný trh
Dánske kráľovstvo je pre podmienky, ktoré ponúka prichádzajúcim študentom, jednou z najvyhľadávanejších krajín. Je vyspelou krajinou s vysokou životnou úrovňou a svojou rozlohou je veľmi podobné Slovensku. Čoraz častejšie sem prichádzajú slovenskí vysokoškoláci, ktorí využívajú atraktívnu možnosť bezplatného štúdia v anglickom jazyku. Školský systém je koncipovaný tak, aby študent v čo najväčšej miere získal praktické zručnosti. Špecifikom je spolupráca škôl s odborníkmi a spoločná príprava študijných programov so zameraním na rozvoj kreatívneho, analytického a kritického myslenia. Cieľom dánskeho vzdelávacieho systému je študentov kvalitne pripraviť na budúce povolanie, preto je študentská prax prioritou v snahe o čo najlepšie uplatnenie na trhu práce. Z tohto dôvodu je veľmi častou súčasťou štúdia tiež stáž v podnikoch.

Od ekonomiky, cez gastronómiu až po módu
V Dánsku môžete študovať skutočne čokoľvek, preto je pre vás ideálnou krajinou, ak chcete získať vzdelanie v zahraničí.

V angličtine môžete študovať celý rad odborov, medzi nimi ekonomicky zamerané odbory ako napríklad medzinárodný obchod, marketing, finančný manažment, manažment logistiky, cestovný ruch a hotelový manažment, inžinierske odbory ako architektúra, strojné inžinierstvo, energetická technológia, niekoľko odborov v oblasti IT, multimediálny dizajn s komunikáciou a módny dizajn. Bakalárske štúdium trvá 3 až 4,5 roka, magisterské štúdium 2 roky. Na všetkých inštitúciách je zavedený kreditný systém ECTS.

 

 • Dánske vzdelávanie patrí medzi najkvalitnejšie na svete
 • Dánsko je jednou z najprogresívnejších krajín na svete
 • Dánsko je krajinou s najnižšou mierou zločinnosti na svete
 • občania EU za štúdium v Dánsku neplatia
 • popri štúdiu môžu študenti pracovať
 • možnosť získať štipendium 750 EUR / mesiac
 • celé štúdium je výlučne v angličtine
 • nástupy september 2016 a február 2017

 

Prečo Dánsko?

 • Štúdium v Dánsku výrazne ovplyvní tvoju hodnotu na pracovnom trhu.
 • 8 z 10 absolventov si podľa štatistík nájde do 6 mesiacov prácu zodpovedajúcu svojmu vzdelaniu.
 • Štúdium v Dánsku je zamerané na prax (Group work, Project work – Case studies).
 • V Dánsku majú študenti možnosť navštevovať kurzy dánskeho jazyka bezplatne až 3 roky!
 • Štúdium v Dánsku je bezplatné a v anglickom jazyku.

Finančná podpora počas štúdia

Študenti z krajín E.Ú. majú rovnaké práva a nároky aj na sociálne zabezpečenie ako Dáni. Získať teda môžeš okrem iného aj štipendium vo výške cca. 750 € mesačne. Viac informácií o spôsobe financovania štúdia v Dánsku nájdeš v sekcii Financovanie. Priemerná študentská mzda v Dánsku začína na 12€ za hodinu!

Internship – prax už počas štúdia 

90% študijných programov v Dánsku zahŕňajú zvyčajne buď 3 či 6 mesačnú povinnú pracovnú stáž. Môžeš si nájsť Internship vo firmách a organizáciách po celom svete a aj preto po absolvovaní štúdia budeš mať napr. na našom pracovnom trhu výhodu oproti našim absolventom vysokých škol.

 

 

Výhody štúdia v Dánsku

 • Získaš zručnosti, ktoré nemôžeš dostať v našom univerzitnom prostredí.
 • Nadobudneš schopnosť komunikácie v multi-kultúrnom prostredí.
 • Zdokonalíš si nielen svoju angličtinu, ale budeš sa mať možnosť naučiť sa aj po dánsky.
 • Štúdium v zahraničí ti pomôže rásť osobnostne a akademicky.
 • Domov sa vrátiš samostatnejší a lepšie pripravený čeliť výzvam v pracovnom živote.

Paula