Každý študent si počas štúdia rád privyrobí nejaké to Euro. Čo však keď si chcete privyrobiť nejaký ten dolár a familiárne zákony Európskej únie za oceánom neplatia?

Spojených štátoch sú pracujúci medzinárodní študenti vystavení prísnemu dohľadu úradov. Od povereného pracovníka školy najprv dostane potvrdenie I-20 (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status), ktoré slúži ako povolenie na prácu na univerzite, na ktorej študujete. TIP: Neváhajte sa obrátiť na studyplanet.eu ak potrebujete pomoc s vyplnením tohto dokumentu.

Toto potvrdenie potom ukážete perspektívnym zamestnávateľom, no najprv ho budete potebovať na vybavenie Social Security Number (SSN). Každý človek, ktorý chce v USA pracovať, potrebuje mať pridelené unikátne číslo sociálneho poistenia SSN, takže si ho nezabudnite vybaviť ešte predtým, ako si začnete hľadať prácu. TIP: Zoznam úradov SSN je dostupný na stránke https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp. Keďže pridelenie čísla SSN trvá niekoľko týždňov, úrad vám vydá potvrdenie pre zamestnávateľov, že ste o číslo požiadali a že vás môžu legálne zamestnať.

S papiermi v ruke je potom čas začať si hľadať prácu. Aj tu však platia isté pravidlá. Ak študujete na F-1 víza, počas prvého roka štúdia nesmiete akceptovať prácu mimo univerzitného areálu. Nájsť si na americkej škole prácu našťastie nie je až také zložité. Mnohé univerzity majú svoje vlastné študentské portály, kde sa vyskytuje aj sekcia zamestnanie. V študentských centrách sa dajú nájsť letáky na nástenkách, populárne sú pozície výskumných asistentov či pracovníkov v knižnici – stačí sa spýtať svojich profesorov.

Na študentské víza sa však môžete zamestnať aj vo firme, ktorá ponúka svoje služby v areáli školy. Má vaša univerzita kníhkupectvo, bufet, práčovňu alebo bazén? Bez problémov sa v nich môžete uchádzať o prácu. Spoločnosť však musí poskytovať služby priamo spojené s chodom školy. TIP: Pracovať v reštaurácii, ktorá má otvorenú prevádzku v areáli školy, je povolené. Ak sa však chcete zamestnať napríklad pri výmene okien na budove školy, táto práca je už mimo zákona. 

Počas štúdia máte dovolené pracovať len určitý počet hodín týždenne:

  • 20 alebo menej hodín počas bežného školského týždňa
  • 20 až 40 počas školských prázdnin

Prísne pravidlá sú nastavené hlavne pre prvoročiakov, ktorých sa ešte len zoznamujú so svojou americkou univerzitou. Druháci či študenti doktorandského štúdia sa často potrebujú venovať výskumu či práci v laboratóriu. Našťastie práca v oblasti, ktorú študujete, aj keď sa odohráva mimo areál školy, je povolená.

Pri každom pravidle existujú aj výnimky. Povolenie pracovať mimo areálu školy môžete v prvom ročníku dostať v nasledujúcich prípadoch:

  • Strata štipendia, podpory rodičov alebo strata práce v školskom areáli
  • Neprimerané zvýšenie školských či životných nákladov
  • Neočakávané výdavky ako účty za lekársku starostlivosť
  • Nepredvídaný pohyb trhu a devalvácia domácej meny

TIP: Musíte však zdokumentovať, že práca v areáli školy nie je dostupná alebo neposkytuje dostatočnú mzdu, ktorú vo vašej situácii potrebujete.

Ako každý zamestnanec, aj pracujúci študenti musia platiť dane. Tie sú však odlišné pre každého študenta, pretože s každou krajinou má USA podpísanú inú zmluvu. Neváhajte sa preto obrátiť na svojho študijného poradcu alebo zástupcu studyplanet.eu pre podrobnosti ohľadom daňového priznania.

Nina