Táto škola, tiež známa pod menom CPH Business, bola založená v roku 2009 a je jedna z najväčších “Business Academy” v Dánsku. Škola pozostáva z 5 kampusov a ponúka AP Degree a Top-up degree štúdium.

CPH Business úzko spolupracuje so svojimi študentmi a kladie veľký dôraz na priateľský vzťah medzi učiteľom a študentom. Škola sa takýmto spôsobom snaží dlhodobo udržiavať medzi top školami v Dánsku.

Na škole sa viac zameriavajú na praktické zručnosti, a preto študenti často pracujú spoločne v skupinách na rôznych projektoch. Výučbu majú na starosti učitelia, ktorí sú stále zamestnaní v odbore, ktorý vyučujú. Pre študentov to predstavuje veľkú výhodu, keďže majú možnosť naučiť sa poznatky z reálnej praxe.

Pre študentov je škola aj príjemným prostredím a je pre nich prístupná 24/7. CPH Business má k dispozícii pre študentov rôzne športoviská, internát, knižnicu a vyhrievaný bazén.

Neváhajte využiť skvelú možnosť zvýšenia svojho vzdelania!

ZÍSKAJ VIAC INFO
  • Marketing Management
  • Multimedia Design & Communication
  • Service, Hospitality & Tourism Management
  • Computer Science
  • Innovation & Entrepreneurship
  • International Sales & Marketing Management
  • International Hospitality Management
  • Software Development
  • Web Development
  • Sport Management

Kde sa univerzita nachádza?

Každodenný život na univerzite

Som nadšený z podmienok štúdia v Dánsku. Doslova to predčilo moje už aj tak vysoké očakávania. Na škole je veľmi veľa zahraničných študentov takže môžem spoznať aj iné kultúry. Študujem MBA a verím že po jej skončení si nájdem dobrú prácu.

Vlado, Kodaň

Kampusy