Business Academy Aarhus bola založená 1. januára 2009. Aj napriek tomu, že je škola relatívne mladá, má vyše 4 500 študentov dennej formy, z toho okolo 1 000 medzinárodných študentov. Táto moderná vzdelávacia inštitúcia sa za krátky čas stala jednou z najväčších akadémii v Dánsku. Študenti pracujú v menších skupinách a podieľajú sa na rôznych projektoch. BAA spolupracuje s vyše 300 dánskymi spoločnosťami, v ktorých majú študenti možnosť absolvovať pracovnú stáž. Veľké množstvo absolventov BAA sa uplatní práve v týchto spoločnostiach.

Veľký efekt majú aj tzv. Guest Lectors, ktorí sú zamestnancami týchto spoločností a veľkou mierou sa podieľajú na učebnom pláne.

Štúdijné programy sú zamerané na technology, IT a business. Akadémia ponúka AP Degree, Top-up Degree a full time Bachelor’s degree programy.

Neváhajte využiť skvelú možnosť zvýšenia svojho vzdelania!

ZÍSKAJ VIAC INFO
 • Marketing Management
 • Multimedia Design and Communication
 • Chemical and Biotechnical Science
 • Environmental Management
 • Service, Hospitality and Tourism Management
 • Automotive Technology
 • Computer Science
 • IT Network and Electronics Technology
 • Innovation and Entrepreneurship
 • International Sales and Marketing Management
 • Product Development and Integrative Technology
 • Digital Concept Development
 • Agricultural and Environmental Management
 • Software Development
 • Web Development
 • Chemical and Biotechnical, Food or Process Technology
 • Financial Management and Services

Kde sa univerzita nachádza?

Každodenný život na univerzite

Som nadšený z podmienok štúdia v Dánsku. Doslova to predčilo moje už aj tak vysoké očakávania. Na škole je veľmi veľa zahraničných študentov takže môžem spoznať aj iné kultúry. Študujem MBA a verím že po jej skončení si nájdem dobrú prácu.

Vlado, Kodaň
Loading...