The University of East Anglia (skrátene UEA) je anglická verejná výskumá univerzita v meste Norwich. Bola založená v rok 1963 a skladá sa zo 4 fakúlt a 26 škôl. Nachádza sa na juho-západnej časti mesta Norwich a univerzitný kampus má približne 320 akrov. Na tomto krásnom kampuse študuje 16 265 študentov z toho je 11 445 na bakalárskom stupni a 4 820 na magisterskom stupni.

V UK rankingu bola UEA naposledy zaradená ako 15. najlepšia podla The Times a Sunday Times, 20. najlepšia podľa Guardian a 14. najlepšia na základe The Complete University Guide.

Výsledky Research Excellence Framework (REF), ktoré boli zverejnené 18. decembra 2014, ukázali, že viac ako 82% výskumnej činnosti univerzity bolo považovaných za “svetové” alebo “medzinárodne vynikajúce”. UEA bola zaradená ako 10. najlepšia vo Veľkej Británii za kvalitu svojích výskumov.

V roku 2012 bola univerzita vymenovaná za 10. najlepšiu univerzitu na svete medzi univerzitami, ktoré sú mladšie ako 50 rokov a 3. najlepšia v rámci UK.

Neváhajte využiť skvelú možnosť zvýšenia svojho vzdelania!

ZÍSKAJ VIAC INFO
 • Accounting and Finance – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad)
 • Accounting and Management – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad)
 • Business Economics – BSc 3 roky
 • Business Finance and Economics – BSc 3 roky
 • Business Finance and Management – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad)
 • Business Management – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je staz)
 • Business Statistics – BSc 3 roky
 • Intercultural Communication with Business Management – BA 3 roky
 • International Development – BA 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad alebo 1 rok je stáž)
 • International Development and The Environment – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad alebo 1 rok je stáž)
 • International Development with Anthropology – BA 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad alebo 1 rok je stáž)
 • International Development with Economics – BA 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad alebo 1 rok je stáž)
 • International Development with Politics – BA 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad alebo 1 rok je stáž)
 • International Relations – BA 3 roky
 • International Relations and Modern History – BA 3 roky
 • International Relations and Modern Languages – BA 3 roky
 • International Relations and Politics – BA 3 roky
 • Marketing and Management – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad)
 • Media Studies – BA 3 roky
 • Media and International Development – BA 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad alebo 1 rok je stáž)
 • Ecology – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad)
 • Environmental Earth Sciences – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad alebo 1 rok je staz)
 • Environmental Geophysics – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad alebo 1 rok je staz)
 • Environmental Sciences – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad alebo 1 rok je staz)
 • Environmental Sciences and International Development – BSc 3 roky
 • Natural Sciences – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad alebo 1 rok je stáž)
 • Energy Engineering – BEng 3 roky
 • Engineering – BEng 3 roky alebo 4 roky (1 rok je staz)
 • Business Information Systems – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je staz)
 • Computer Graphics, Imaging and Multimedia – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je staz)
 • Computer Systems Engineering – BEng 3 roky alebo 4 roky (1 rok je staz)
 • Computing Science – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je staz)
 • Acturial Sciences – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je staz)
 • Adult Nursing – BSc 3 roky
 • Biomedicine – BSc 3 roky
 • Cognitive Psychology – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad)
 • Development Psychology – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad)
 • Mental Health Nursing – BSc 3 roky
 • Midwifery – BSc 3 roky
 • Molecular Biology and Genetics – BSc 3 roky
 • Occupational Therapy – BSc 3 roky
 • Paramedic Science – BSc 3 roky
 • Pharmacology and Drug Discovery – BSc 3 roky
 • Physiotherapy – BSc 3 roky
 • Psychology – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad)
 • Social Psychology – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad)
 • Social Work – BA 3 roky
 • Law – LLB 3 roky
 • Law with American Law – LLB 3 roky
 • Law with European Legal Systems – LLB 3 roky
 • Physical Education – BA 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad)
 • Archaeology, Anthroplogy and Art History – BA 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad)
 • Biochemistry – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je staz)
 • Biological Sciences – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad alebo 1 rok je staz)
 • Chemical Physics – BSc 3 roky
 • Chemistry – BSc 3 roky
 • Culture, Literature and Politics – BA 3 roky
 • Drama – BA
 • Economics – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad)
 • Economics with Accountancy – BSc 3 roky
 • Education – BA 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad)
 • Geography – BA/BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je staz)
 • Geography and International Development – BA 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad alebo 1 rok je staz)
 • History – BA 3 roky
 • History and Film Studies – BA 3 roky
 • History and History of Art – BA 3 roky
 • History and Politics – BA 3 roky
 • History of Art – BA 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad)
 • History of Art and Literature – BA 3 roky
 • History of Art with Gallery and Museum Studies – BA 3 roky
 • Learning Disabilities Nursing – BSc 3 roky
 • Literature and History – BA 3 roky
 • Mathematics – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je stáž)
 • Mathematics with Business – BSc 3 roky
 • Meteorology and Oceanography – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad alebo 1 rok je stáž)
 • Modern History – BA 3 roky
 • Philosophy – BA 3 roky
 • Philosophy and History – BA 3 roky
 • Philosophy and Politics – BA 3 roky
 • Philosophy, Politics and Economics – BA 3 roky
 • Physics – BSc 3 roky
 • Politics – BA 3 roky
 • Politics and Economics – BSc 3 roky
 • Politics and Media Studies – BSc 3 roky
 • Scriptwriting and Performance – BA 3 roky
 • American History – BA 4 roky (1 rok je study abroad)
 • American Literature with Creative Writing – BA 4 roky (1 rok je study abroad)
 • American Studies – BA 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad)
 • American and English Literature – BA 4 roky (1 rok je study abroad)
 • Children’s Nursing – BSc 3 roky
 • Climate Change – BSc 3 roky alebo 4 roky (1 rok je staz)
 • English Literature – BA 3 roky
 • English Literature and Drama – BA 3 roky
 • English Literature and Philosophy – BA 3 roky
 • English Literature and Creative Writing – BA 3 roky
 • English and American Literature – BA 3 roky
 • Film Studies and English Literature – BA 3 roky
 • Film and Television Studies – BA 3 roky
 • Modern Language – BA 3 roky (semester study abroad)
 • Modern Language – BA 4 roky (1 rok study abroad)
 • Modern Languages with Management Studies – BA 3 roky alebo 4 roky (1 rok je study abroad)
 • Society, Culture and Media – BA 3 roky
 • Speech and Language Therapy – BSc 3 roky
 • Translation and Interpreting with Modern Languages – BA 3 roky (1 rok je study abroad)
 • Translation, Media and Modern Lanuage – BA 3 roky (1 rok alebo 1 semester je study abroad)
 • Accounting and Finance – MSc
 • Banking and Finance – MSc
 • Behavioural and Experimental Economics – MSc
 • Business Management – MSc
 • Enterprise and Business Creation – MSc
 • Finance and Economics – MSc
 • Finance and Management – MSc
 • International Accounting and Financial Management – MSc
 • International Business Economics – MSc
 • International Business Finance and Economics – MSc
 • International Development – MA
 • International Relations – MA
 • International Security – MA
 • International Social Development – MA
 • Investment and Financial Management – MSc
 • Management – MSc
 • Marketing – MSc
 • Marketing and Management – MSc
 • Master of Business Administration – MBA
 • Applied Ecology – International Programme – MSc
 • Applied Ecology and Conservation – MSc
 • Climate Change – MSc alebo MSci
 • Environment and International Development – MSc
 • Environmental Assessment and Management – MSc
 • Environmental Earth Sciences – MSci
 • Environmental Geophysics – MSci
 • Environmental Sciences – MSc alebo MSci
 • Globalisation, Business and Sustainable Development – MA
 • Impact Evaluation for International Development – MSc
 • Industrial Economics – MSc
 • Natural Sciences – MNatSci
 • Water Security and International Development – MSc
 • Energy Engineering – MEng
 • Energy Engineering with Environmental Management – MSc
 • Engineering – MEng
 • Advanced Computing Science – MSc
 • Computing Science – MComp (1 rok je study abroad) alebo MRres alebo MSc
 • Information Systems – MSc
 • Knowledge Discovery and Datamining – MSc
 • Advanced Practitioner: Emergency Care Practitioner – MSc
 • Advanced Practitioner: Midwife – MSc
 • Advanced Practitioner: Neonatal Nurse – MSc
 • Advanced Practitioner: Nurse – MSc
 • Advanced Practitioner: Occupational Therapy – MSc
 • Advanced Practitioner: Paramedic – MSc
 • Advanced Practitioner: Pharmacist – MSc
 • Advanced Practitioner: Physiotherapist – MSc
 • Clinical Education – MClindEd
 • Clinical Research – MSc
 • Clinical Science – MRes
 • Cognitive Neuroscience – MSc
 • Medicine – MBBS
 • Molecular Medicine – MSc
 • Occupational Therapy – MSc
 • Pharmacy – MPharm
 • Physiotherapy – MSc
 • Social Psychology – MSc
 • Social Science Research Methods – MRes
 • Social Work – MA
 • Employment Law – LLM
 • Information Technology and Intellectual Property Law – LLM
 • International Commercial and Business Law – LLM
 • International Commercial and Competition Law – LLM
 • International Trade Law – LLM
 • Master of Laws – LLM
 • Advanced Organic Chemistry – MSc
 • Agriculture and Rural Development – MA
 • Biochemistry – MSci
 • Biochemistry (1 rok study abroad) – MSci
 • Biography and Creative Non-Fiction – MA
 • Biological Sciences – MSci
 • Chemical Physics – MChem (1 rok je study abroad alebo 1 rok je stáž)
 • Chemistry – MChem (1 rok je study abroad alebo 1 rok je stáž)
 • Development Economics – MSc
 • Developmental Science – MSc
 • Early Modern History – MA
 • Economics – MSc
 • Economics and International Relations – MSc
 • Economics of International Finance and Trade – MSc
 • Economics of Money, Banking and Capital Markets – MSc
 • Education and Development – MA
 • History of Art – MA
 • Human Resource Management – MSc
 • Master of Mathematics – MMath (1 rok study abroad)
 • Mathematics Education – MA
 • Medieval History – MA
 • Medieval and Early Modern Textual Cultures 1381 – 1688 – MA
 • Meteorology and Oceanography – MSci
 • Modern British History – MA
 • Modern European History – MA
 • Modern and Contemporary Writing – MA
 • Museum Studies – MA
 • Philosophy – MRes
 • Philosophy and Literature – MA
 • Physician Associate Studies – MSc
 • Physics – MPhys
 • Plant Genetics and Crop Improvement – MSc
 • Politics – MA
 • Public Policy and Public Management
 • Quantitative Financial Economics
 • The Arts of Africa, Oceania and the Americas – MA
 • Theatre Directing: Text and Production – MA
 • Adult Literacy and Learning for Global Change – MA
 • Adult Nursing (Pre-Registration) – MSc
 • American Studies – MA
 • Applied Translation Studies – MA
 • Brand Leadership – MSc
 • Broadcast Journalism: Theory and Practice – MA
 • Conflict, Governance and International Development – MA
 • Counselling – MA
 • Creative Entrepreneurship – MA
 • Creative Writing – MFA
 • Creative Writing Poetry – MA
 • Creative Writing Prose Fiction – MA
 • Creative Writing Scriptwriting – MA
 • Cultural Heritage and Museum Studies – MA
 • Film Studies – MA
 • Film, Television and Creative Practice – MA
 • Forensic and Investigative Chemistry – Mchem
 • Gender Analysis in International Development – MA
 • Gender Studies – MA
 • Global Intercultural Communication – MA
 • Landscape History – MA
 • Literary Translation – MA
 • Media Economics – MSc
 • Media Law, Policy and Practice – LLM
 • Media and Cultural Politics – MA
 • Media and International Development – MA
 • Media, Culture and Society – MA
 • Operations and Logistics Management – MSc

Kde sa univerzita nachádza?

Každodenný život na univerzite

Študujem v Londýne a neviem si to tu vynachváliť. Londýn je kozmopolitné mesto plné života, takže ak chcem niekam vyraziť určite mám milión príležitostí. Moje štúdium je náročné, ja však viem že je to investícia do mojej budúcnosti.

Zuzana, Londýn