V Dánsku študujem druhým rokom v meste Odense na University of Southern Denmark program Communication Management and Leadership. Štúdium v Dánsku je na vysokej úrovni, kvalitou neporovnateľné so štúdiom na Slovensku. Univerzita je inovatívna, moderne a technologicky vybavená.  Predmety sú úzko špecializované, zamerané najmä na získavanie praktických vedomostí a ich realizáciu v praxi prostredníctvom projektov, na ktorých sme pracovali samostatne alebo ako tím. Takže žiadna neefektívna memorizácia 500 stranových kníh!

Na škole pôsobili vysoko kvalifikovaní profesori s medzinárodným renomé, a pritom študentov brali ako seberovných, vždy boli ochotní poradiť a poskytnúť feedback, či len tak prehodiť dve vety (a to sme ich samozrejme oslovovali krstným menom). Dánsko je jednoducho výborná krajina ako na štúdium tak aj na život. Štúdium mi dalo veľmi veľa, spoznala som nespočetné množstvo medzinárodných študentov z celého sveta, rozšírila si obzory a začala vnímať svet z globálnej perspektivity. Samozrejme nebudem tvrdiť, že je to jednoduché, ale naučila som sa zdolávať výzvy a riešiť problémy a nové situácie efektívne, otvorene komunikovať a rešpektovať názory a kultúru iných ľudí. Školy organizujú rôzne podujatia ako “company dating”, prednášky s profesionálmi z medzinárodných spoločností, či prednášky zamerané na vytvorenie profesionálneho životopisu a hľadanie práce. A keďže škola podporuje získavanie pracovných skúseností, tretí semester som strávila na stáži v Austrálii. Táto skúsenosť mi dala veľa do môjho ďalšieho profesného a osobného života. Štúdium v Dánsku každému jednoznačne odporúčam, a aj keď to môže byť niekedy výzvou, jednoznačne stojí zato si to vyskúšať.