Zobrazte si všetky univerzity v Hongkongu!

Chcem vedieť viac!

Štúdium v Hongkongu so StudyPlanet

Naši spokojní študenti

Hongkong je vyspelé a veľmi bohaté miesto, kde na škole bežne vyučujú nositelia Nobelových cien alebo chodia prednášať majitelia najväčších svetových firiem. Už počas štúdia som si tu našiel výbornú prácu kde môžem zužitkovať svoje jazykové schopnosti.

Michal

Neváhajte využiť skvelú možnosť zvýšenia svojho vzdelania!

ZÍSKAJ VIAC INFO

Informácie o štúdiu v Hongkongu

V Hongkongu existuje tradičná čínska kultúra a architektúra spolu s kultovou panorámou moderných mrakodrapov, ktoré robia z Hongkongu svetovo preslávené centrum obchodu, financií a logistiky. Hong Kong má tiež ambície stať sa globálnym centrom pre vyššie vzdelávanie a preto investuje do programov zameraných na zvýšenie počtu medzinárodných študentov, diverzifikáciu terciárneho sektora a starostlivosť o svoju už aj tak silnú kultúru výskumu a inovácií.

Mnoho univerzít v Hongkongu sa môže pochváliť, že už  prilákalo množstvo študentov a akademikov z celého sveta. To kombinuje s rôznymi atrakciami života v Hongkongu – multikultúrna spoločnosť ponúka rôznorodé zážitky, ktoré by ste inde nezažili na takom malom priestore. Využívaním angličtiny v rámci vysokého školstva a pri každodennej interakcii sa Hong Kong stal príťažlivou voľbou pre mnoho potenciálnych študentov, ktorí hľadajú pomerne prístupné ázijske destinácie.

Život v Hongkongu

Hong Kong bol odovzdaný Veľkou Britániou Číne v roku 1997, ale mesto si udržalo štatút osobitnej administratívnej oblasti Čínskej ľudovej republiky. Má svoju vlastnú vládu, menu a právny systém a spoločenské normy sú často odlišné od tých z pevniny – “jedna krajina, dva systémy”, ako sa často o tomto zriadení hovorí.

Pre mnoho študentov prichádzajúcich do Hong Kongu, je toto mesto základňou, v ktorej objavujú obe čínske kultúry – tradičnú a modernú a to cestovaním, prostredníctvom každodenných príležitostí pri objavovaní čínskej architektúry a tradícií, ochutnávkou miestnej kuchyne a učením sa jazyka.

Hong Kong nie je len vstupný bod z ktorého sa dá nahliadnuť do Číny. Je to tiež vzrušujúce a rozmanité miesto na život. Hong Kong je koniec koncov jedným zo štyroch “Ázijských tigrov” – jednou z popredných svetových ekonomík založených na vedomostiach. Po promócii môžete zvážiť kariéru v prosperujúcom odvetví finančných a profesionálnych služieb.

Keďže je toto mesto jednou z najviac husto obývaných oblastí na svete, je nemožné opísať život v Hongkongu bez ohľadu na davy, preplnené ulice a konkurenčný boj v cenách za ubytovanie. Avšak existujú aj ďalšie pozitíva ako je kompaktná geografia, čo v kombinácii s účinným a relatívne nenákladným systémom verejnej dopravy znamená, že je ľahké cestovať a zažiť rozličné aspekty života v Hongkongu za krátky čas.

Akademický rok v Hongkongu má len dva semestre, jeden od začiatku septembra do konca decembra a druhý od polovice januára do mája. Uzávierky prihlášok na univerzity v Hongkongu sa líšia, ale pre výučbu začínajúcu v septembri sú zvyčajne od decembra do mája.

Od záujemcov o bakalárske tituly sa očakáva, že majú ukončené stredoškolské vzdelanie a získali uspokojivé výsledky na výstupnej skúške zo strednej školy (A-levels, maturity alebo SATs). Na verejných univerzitách v Hong Kongu sa vyučuje v angličtine, čo znamená, že je nutné preukázať znalosti angličtiny pred začiatkom vášho štúdia – absolvovať skúšku, ako je napríklad IELTS alebo TOEFL.

Akonáhle Vám bolo ponúknuté študijné miesto, univerzita by mala zabezpečiť lokálneho sponzora pre vašu žiadosť o vízum. Budete musieť predložiť formulár žiadosti o víza ako aj doklad totožnosti, doklad o svojich akademických kvalifikáciách a finančný výpis (buď z vlastných finančných prostriedkov, alebo  niekoho, kto bude Vaším sponzorom).

Imigračný úrad bude pravdepodobne žiadať údaje o tom, kde máte v úmysle žiť, zatiaľ čo budete študovať v Hongkongu, takže je najlepšie aby ste si v dostatočnom predstihu, a to buď prostredníctvom univerzity alebo samostatne vyhľadali ubytovanie. Väčšinu víz je potrebné každoročne obnovovať. Treba na to pamätať včas (najmenej 4týždne pred dátumom expirácie).

Školné v Hongkongu sa líši v závislosti od priebehu štúdia a univerzity. Školné sa v máji 2014 na vládnych webových stránkach StudyinHongKong.edu.hk na väčšine škôl pohybovalo v rozmedzí od HK $ 90,000 a HK $ 265.000 ročne (cca. US $ 11.500 až 34,000).

K ďalším významným výdavkom patrí ubytovanie, ktoré sa pohybuje v rozmedzí od HK $ 15.000 až 45.000 ročne (US $ 1,900 až 5,800) ak plánujete zostať na vysokoškolských internátoch. Ak uprednostňujete súkromné štúdio, vyjde vás to na HK $ 96000 na 180000 (12.600 US $ 23.000) Ďalšie životné náklady sa odhadujú na zhruba HK $ 50.000 (US $ 6400) za rok.

Vysoké školy v Hongkongu majú všeobecne veľký záujem na tom aby prilákali zahraničných študentov a často ponúkajú štipendiá, ktoré podporujú najtalentovanejších zahraničných študentov. Štipendiá pre zahraničných študentov sú ponúkané vládou Hongkongu. Hlavné programy financované vládou zahŕňajú:

 • The Hong Kong Special Administrative Region Government Scholarship: ponúka ocenenie v hodnote HK $ 80.000 (cca US $ 10.300.) ročne pre zahraničných študentov.
 • Post-sekundárny vzdelávací fond sa ponúka na podporu tých, ktorí študujú na úrovni prvého stupňa.
 • Hong Kong PhD Fellowship Scheme poskytuje finančné prostriedky pre talentovaných medzinárodných doktorandov v sume ročného platu 240.000 HK $ (cca. US $ 30.000) a príspevku na konferencie a cestovanie v súvislosti s výskumom v hodnote HK $ 10.000 (cca. US $ 1300) za rok, a to až na tri roky.

Zahraniční študenti, ktorí plánujú študovať v Hongkongu by si mali byť vedomí toho, že existujú obmedzenia týkajúce sa typov práce na čiastočný úväzok. Avšak, stáže spojené so štúdiom, čiastočné úväzky na akademickej pôde a letné prázdninové práce sú všeobecne v poriadku. Ak je vaše vízum schválené mali by ste dostať tzv. „No Objection Letter“ s podrobnosťami o type zamestnania, ktoré môžete požiadať zatiaľ čo budete študovať v Hongkongu.

Zaujímavé fakty

 • Menou je honkongský dolár (HK $).
 • Jedno z najhustejšie obývaných miest na svete s rozlohou 1,098 kilometrov štvorcových a populáciou viac ako sedem miliónov.
 • Od roku 1997 Hong Kong existuje v rámci princípu “jedna krajina, dva systémy” – oficiálne je súčasťou Číny, ale s vlastnou vládou a menou.
 • Kantonský a anglický jazyk sú široko používané a oba sú uznávané ako oficiálne jazyky.
 • Hong Kong International Commerce Centre je štvrtá najvyššia budova na svete s výškou 484m.
 • Hong Kong je druhé najdrahšie mesto na svete.
 • Od roku 2011 služby predstavovali 93% HDP, pričom medzi kľúčové odvetvia patria služby, vrátane importu a exportu, veľkoobchod a maloobchod, verejná správa, finančníctvo a poisťovníctvo, nehnuteľností a profesionálne a podnikateľské služby.

Univerzity v Hongkongu

 • CHUK (The Chinese University of Hong Kong)
 • The Hong Kong University of Science and Technology
 • City University of Hong Kong
 • Hong Kong Baptist University
 • The Education University of Hong Kong
 • The Hong Kong Polytechnics University
 • The University of Hong Kong
 • Hong Kong SueYan University
 • The Open University of Hong Kong
 • Lingnan University

V Hong Kongu je 13 Univerzít.

Zaujala Vás možnosť štúdia v Hongkongu?

Kontaktujte nás!