Táto univerzita bola založená v roku 1987. Nachádza sa v holandskej provincii Zeeland a má budovy v mestách Vlissingen a Terneuzen. Dlhodobo bola táto univerzita jediná v provincii Zeeland.

Pedagógovia kladú veľký dôraz na individuálny prístup k študentovi. Aj z tohto dôvodu sa študijné skupinky skladajú z malého počtu študentov, ktorí sú sústavne vedení svojimi tútormi k lepším výsledkom.

HZ University of Applied Sciences je deklarovaná nezávislým výskumom z Keuzegids HBO ako druhá najlepšia univerzita aplikovaných vied v Holandsku v rokoch 2011, 2012 a 2013.

15 z 23 bakalárskych programov sú v top 3 ako “Najlepšie z Holandska”.

Univerzita sa zaradila do top trojky multidisciplinárnych univerzít aplikovaných vied po dobu piatich rokov v rade: 2011, 2012, 2013, 2014 a opäť v roku 2015 bola univerzita považovaná za tretiu najlepšiu inštitúciu pre vyššie odborné vzdelávanie v Holandsku.

Osem študijných programov je na prvom mieste a 14 bakalárskych programov je uvedených v top 3 v Holandsku.

Neváhajte využiť skvelú možnosť zvýšenia svojho vzdelania!

ZÍSKAJ VIAC INFO
  • International Business & Languages – 4 roky
  • International Business & Management Studies – 4 roky
  • Water Management – 4 roky
  • Vitality & Tourism Management – 4 roky
  • Civil Engineering – 4 roky
  • Industrial Engineering & Management – 4 roky
  • Logistics Engineering – 4 roky
  • Chemistry – 4 roky

Kde sa univerzita nachádza?

Každodenný život na univerzite

Holandsko ma vždy lákalo ako krajina. O jeho univerzitách som toho veľa nevedel. Dnes som rad že mám šancu tu žiť a študovať. Niekedy si treba nechať dobre poradiť.

Ivan, Eindhoven