V Európe na vás čaká viac ako 50 univerzít!

Chcem vedieť viac!

Štúdium v Holandsku so StudyPlanet

Štúdium v Holandsku má 2 študijné systémy . Research Universities – orientované na výskum alebo Universities of Applied Sciences – orientované na aplikované vedy.

Research Universities =>  3 ročné  full time štúdium pre Bachelor of Science (BSc) alebo Bachelor of Arts (BA), následne môžete ísť na 1-2 ročné štúdium pre Master of Science (MSc) alebo Master of Arts (MA) a potom aj 2 ročné PDeng alebo 4 ročné PhD.

Universities of Applied Sciences => 2 ročné Associate degree (Ad), 4 ročné Bachelor degree (M) a 1-2 ročné Master degree (M).

Ponuka viac ako 1200 programov vyučovaných v anglickom jazyku.

Bakalárske programy obvykle vyžadujú 3 roky full-time štúdia a teda spolu 180 kreditov na univerzitách, ktoré sú orientované na výskum a 4 roky full-time štúdia a teda spolu 240 kreditov na univerzitách zameraných na aplikované vedy.

Magisterské programy obvykle vyžadujú väčšinou 1 rok full-time štúdia ale niektoré progamy sa študujú 1,5 až 4 roky na univerzitách, ktoré sú orientované na aplikované vedy.

Minimálna dĺžka na univerzitách orientovaných na výskum je 1 rok postgraduálneho štúdia ale magisterské štúdium zamerané na výskum, učiteľstvo a programy v oblasti strojárstva, matematiky, prírodných vied a poľnohospodárstva trvajú 2 roky.

Pokročilé odborné programy v lekárskych vedách, ako je napríklad medicína, stomatológia, veterinárneho lekárstva a farmácie trvajú celkovo 3 roky štúdia.

Študent študujúci v Holandsku má právo na študentskú pôžičku, ktorá mu pomôže pokryť náklady na školné. Môže si ho zažiadať v čiastočnej alebo aj plnej výške. Splácanie pôžičky sa začína až po skončení štúdia a študent má na jej splatenie 15 rokov.

 • Európske občianstvo
 • Vek do 30 rokov
 • Štúdium na holandskej univerzite
 • Burgerservicenummer (registračné číslo používané na úradné účely)
 • Zriadený účet v holandskej banke
Základné informácie o Holandsku
Úradný jazyk: holandčina
Ubytovanie: internát, ubytovňa, podnájom
Peňažná mena: Euro (EUR)
Druhy štúdia: univerzitné
Priemerné mesačné náklady: 390 € až 770 €

FUN FACT

Viac ako štvrtina Holandska je pod hladinou mora

Zaujímavé fakty

 • Ľudia z Holandska majú najvyššiu priemernú výšku na svete
 • Holandsko je najviac husto obývaný národ v Európe
 • Amsterdam je postavený výlučne na koloch
 • Tulipánové cibuľky boli importované z Turecka, kde sa ukázalo, že rastú veľmi dobre v holandskej pôde
 • Asi 30% všetkých holandských detí sa rodí doma
 • Holandania milujú kávu – vypijú nie menej ako 140 litrov kávy ročne to je 3.2 šálok za deň
 • 86% obyvateľov Holandska ovláda angličtinu ako druhý jazyk
 • Holandsko je najväčším exportérom piva na svete

Neváhajte využiť skvelú možnosť zvýšenia svojho vzdelania!

ZÍSKAJ VIAC INFO

Mestá

Naši spokojní študenti

Holandsko ma vždy lákalo ako krajina. O jeho univerzitách som toho veľa nevedel. Dnes som rad že mám šancu tu žiť a študovať. Niekedy si treba nechať dobre poradiť.

Ivan, Eindhoven

Najobľúbenejšie univerzity

Informácie o štúdiu v Holandsku

Zaujala Vás možnosť štúdia v Holandsku?

Kontaktujte nás!