australiaAustrálii došlo prednedávnom k významnej zmene v politike udeľovania víz, ktoré môže mať vážny dopad aj na podmienky získania víz pre študentov zo Slovenska. Poďme sa teda na uvedené zmeny pozrieť trošku podrobnejšie.

Ku koncu roka 2016 bolo vydaných viac než 355 tis. študentských víz do Austrálie. Veľká časť týchto študentov prichádzala práve z ázijských krajín (Čína skoro 20%)  alebo  Indie (14 % podiel). Študenti zo Slovenska tvorili len nepatrnú časť z tohto koláča, celkovo ich bolo 1500. Austrália je považovaná za TOP cieľovú destináciu pre slovenských študentov, ktorých neodrádza ani relatívne vysoká cena za štúdium alebo celkové životné náklady. Možnosť oficiálne si popri štúdiu privyrobiť ako aj exotickosť samotnej Austrálie sú stále veľkým lákadlom a počet študentov sa z roka na rok zvyšuje. Čo však môžeme očakávať po zmene vízovej politiky zo strany Austrálskej vlády? Koncom marca 2017 vydal úrad pre emigráciu a ochranu hraníc nové nariadenie, ktorým dôjde k zmene v spôsobe prehodnocovania rizikových faktorov pre jednotlivé krajiny ako aj poskytovateľov vzdelávania. Toto prehodnocovanie sa po novom bude robiť každých 6 mesiacov a preto sa môžu podmienky pre krajiny meniť veľmi turbulentne aj počas roka. V praxi to znamená, že úrad bude vždy 2 krát ročne prehodnocovať hodnotiaci rating krajín a následne meniť aj podmienky pre získania víz z danej krajiny.

A na základe čoho sa bude úrad pri svojom hodnotení riadiť? V prvom rade bude pozerať na výpočet váženého priemeru založeného na na celkovom počte zahraničných študentov (žiadateľov a držiteľov študentských víz), ktorí majú potvrdenie o zápise (CoE) na základe ich hlavného študijného programu od poskytovateľa vzdelávania. V ďalšom kroku dôjde ku kalkulácii rizikovosti krajiny pričom sa bude prizerať na:

  • Mieru zrušenia víz z danej krajiny ( 25 % váhy pri hodnotení)
  • Miera zamietnutia z dôvodu podvodu zo strany žiadateľa ( 40 % váhy pri hodnotení)
  • Miera zamietnutí bez podvodu zo strany žiadateľa ( 10 % váhy pri hodnotení)
  • Podiel držiteľov študenských víz ktorí sa stali nezákonnými ( 15 % váhy pri hodnotení)
  • Miera následných žiadostí o ochranu víz (10% váhy)

australia

„Trik spočíva v tom, že dané ratingy pre jednotlivé krajiny alebo poskytovateľov vzdelávania nebudú publikované. Študenti žiadajúci víza budu navigovaní online toolom, ktorý ich bude informovať o požiadavkach na ich finančné zabezpečenie štúdia alebo požadovaný level angličtiny.“ – povedal Ľuboš Fančovič, slovák s austrálskym občianstvom a odborník na vzdelávanie v Austrálii.

Autor: studyplanet.eu