Počet programov  na  európskych vysokých školách v Európe výrazne za posledné roky vzrástol. Štúdium v zahraničí ponúka širokú škálu možností čo sa týka študijných odborov.  Pri štúdiu na zahraničnej škole si môžete svoju angličtinu zdokonaliť, alebo sa ju naučiť. Po absolvovaní vysokej školy máte viac možností uplatniť sa na trhu práce, nájsť si zamestnanie snov alebo sa zamestnať nielen na Slovensku, ale i za hranicami.

Zahraničné vysoké školy mávajú veľmi dobrý systém práce aj veľmi moderný a inovujúci študijný systém. Študenti majú viacero nových a praktických skúseností v odbore a skúsenosti pri tímovej práci už počas štúdia.

Čo sa týka nárastu študijných možností, nárast zaznamenali hlavne odbory, kde získate  Mgr. tituly (ETM), ktoré  sa od roku 2001 rozšírili z 725 na viac ako 8 000 do roku 2014. Čo sa týka bakalárskych študijných programov, celkovo ich počet za posledných 10 rokov taktiež vzrástol. Od roku 2009 počet  vystúpal  z 55 na takmer 3 000 v roku 2017.

Názory študentov:

Pri viacerých štúdiách bolo zistené, že študenti sú spokojní s úrovňou jazykových škôl, vzdelávania v cudzom jazyku i toho, akej odbornosti dosiahli. Nemali problém sa zamestnať na trhu práce a ich jazykové zručnosti sa taktiež upravili k lepšiemu.  Ale taktiež bolo pri štúdiách zistené, že by sa do procesu vzdelávania malo zapojiť viac akademickej angličtiny – podľa potrieb študentov, namiesto   angličtiny všeobecnej, ktorá je použitá v materiáloch a učebniciach.